Thông tin giao thông, lộ trình di chuyển cập nhật mới nhất| Lộ trình xanh

Chính sách bảo mật

Ngày 02/02/2023, đăng bởi Quản trị viên, 407 lượt xem

Chính sách bảo mật - Lộ Trình Xanh

1. Thông tin tài khoản

  • Thành viên  chủ động bảo mật tài khoản đăng ký,  không được tiết lộ với bất cứ bên thứ ba nào hộp thư điện tử, tên và mật khẩu đăng nhập vào Lộ trình Xanh (Lotrinhxanh.com). Lotrinhxanh.com sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu thành viên vi phạm quy định này. Nếu thành viên tiết lộ và tạo điều kiện cho bên thứ ba tấn công, gây hại cho hệ thống máy chủ của Lotrinhxanh.com thì thành viên đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
  • Thông tin hòm thư điện tử, mật khẩu truy cập vào Lotrinhxanh.com của bạn sẽ được chúng tôi giữ kín và cam kết không tiết lộ cho bên thứ 3.

2. Thông tin nhà xe, địa điểm

  • Thông tin nhà xe, địa điểm trên Lotrinhxanh.com do người dùng cung cấp, mọi thông tin đều được chia sẻ cho tất cả mọi người.
  • Nếu như bạn đã đăng ký là chủ của nhà xe, địa điểm thì bạn sẽ có quyền chỉnh sửa trên đó. Lúc đó Lotrinhxanh.com sẽ không chịu trách nghiệm với những thông tin trên địa điểm mà bạn chỉnh sửa.