Lộ trình xanh

Gây ô nhiễm môi trường cảng biển sẽ bị xử phạt bao nhiêu?

Ngày 22/04/2021, đăng bởi Quản trị viên, 320 lượt xem

Phát triển cảng biển là một trong những lĩnh vực quan trọng, đáp ứng nhu cầu vận tải biển và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển về số lượng cảng biển và mật độ tàu thuyền trong những năm qua đã làm gia tăng mối đe dọa về ô nhiễm môi trường.

1. Thực trạng ô nhiễm môi trường cảng biển.

Hiện nay, hoạt động khai thác hệ thống cảng biển tác động không nhỏ đến môi trường. Việc cung cấp dầu mỡ, nhiên liệu, sửa chữa nhỏ cho tàu và vứt bừa bãi  các  loại chất thải dính dầu mỡ... là  nguyên  nhân  chính  gây  nên  ô nhiễm vùng nước cảng biển. Đặc biệt, đổ thải hoặc rò rỉ các hóa chất ra biển cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài cho môi trường biển và khó có thể khắc phục được hậu quả.Gây ô nhiễm môi trường cảng biển sẽ bị xử phạt bao nhiêu?

Để công tác bảo vệ môi trường biển được chú trọng trong quy hoạch phát triển, khai thác hệ thống cảng biển, nhà nước đã đưa ra các quy định cụ thể để xử lý các trường hợp vi phạm bảo vệ môi trường cảng biển.

2. Mức phạt đối với các hành vi vi phạm.

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đầy đủ kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.Gây ô nhiễm môi trường cảng biển sẽ bị xử phạt bao nhiêu?
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí phương tiện, thiết bị để tiếp nhận rác thải, nước thải và chất lỏng độc hại khác từ tàu thuyền theo quy định.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện đầy đủ kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.


Danh mục


Quan tâm nhiều