Lộ trình xanh

Hành vi vi phạm quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô trong vùng đất cảng có những mức phạt nào?

Ngày 22/04/2021, đăng bởi Quản trị viên, 242 lượt xem

Hiện nay, các quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô trong vùng đất cảng đã được chú trọng. Sau đây là những mức phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm quy định trên.

Các mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô trong vùng đất cảng

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:
a) Xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) vượt quá trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 10% đến 50%;
b) Xếp hàng hóa lên xe ô tô mà không ký xác nhận việc xếp hàng hóa vào Giấy vận tải theo quy định.Hành vi vi phạm quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô trong vùng đất cảng có những mức phạt nào?
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) vượt quá trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 50% đến 100%.Hành vi vi phạm quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô trong vùng đất cảng có những mức phạt nào?
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) vượt quá trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 100%.Hành vi vi phạm quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô trong vùng đất cảng có những mức phạt nào?
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải hạ phần hàng xếp vượt quá tải trọng cho phép chở của xe ô tô trong trường hợp xe ô tô được xếp hàng chưa rời khỏi khu vực xếp hàng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Ngoài ra, bạn có thể biết thêm thông tin chi tiết tại Nghị định 142-2017-ND-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.


Quan tâm nhiều