Lộ trình xanh

Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại cảng biển

Ngày 22/04/2021, đăng bởi Quản trị viên, 253 lượt xem

Thời gian gần đây, xảy ra một số vụ cháy, nổ hóa chất tại các cảng gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. Nguy có cháy nổ hóa chất tại các cảng luôn tiềm ẩn do tồn tại nhiều bất cập chưa được giải quyết. Nhà nước ta đã có một số quy định về mức phạt cụ thể về các hành vi vi phạm quy định phòng chống cháy nổ tại cảng biển.

1. Phòng chống cháy nổ là gì?

Phòng chống cháy nổ là thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật với các phương tiện trợ  giúp nhằm hạn chế, loại trừ tối đa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Khi xảy ra sự cố cháy nổ có sự am hiểu nhất định về các biện pháp phòng cháy, chữa cháy để tạo ra các điều kiện thuận lợi, phù hợp cho công tác cứu người, cứu tài sản, kiểm soát và chống cháy lan rộng làm giảm thiệt hại do cháy nổ gây ra.Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại cảng biển

2. Mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định phòng, chống cháy, nổ tại cảng biển.

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:
a) Không có bảng nội quy, biển báo hoặc chỉ dẫn cảnh báo ở những nơi dễ cháy, nổ theo quy định;
b) Sử dụng các trang, thiết bị chữa cháy chuyên dùng sai mục đích.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:
a) Các trang, thiết bị chữa cháy không đúng quy định hoặc không ở trạng thái sẵn sàng hoạt động hoặc hết hạn sử dụng theo quy định;
b) Không đặt đúng nơi quy định hoặc không bố trí các thiết bị phòng, chống cháy, nổ thích hợp với loại hàng hóa đang vận chuyển, bốc dỡ.Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại cảng biển
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:
a) Không có đủ hệ thống phòng, chống cháy, nổ theo quy định;
b) Không báo cáo kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về các sự cố, tai nạn cháy, nổ;
c) Sử dụng người lao động không được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ hoặc không được huấn luyện về phòng, chống cháy, nổ theo quy định;
d) Không có sơ đồ hệ thống phòng cháy, chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


Quan tâm nhiều