Lộ trình xanh

Mức phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về ký hiệu, mã hiệu, bốc dỡ, lưu kho hàng hóa

Ngày 20/04/2021, đăng bởi Quản trị viên, 183 lượt xem

Tất cả các hành vi vi phạm quy định về ký hiệu, mã hiệu, bốc dỡ, lưu kho hàng hóa đều sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 8 Nghị định 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ.

Quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về ký hiệu, mã hiệu, bốc dỡ, lưu kho hàng hóa

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa quy định vi phạm quy định về ký hiệu, mã hiệu, bốc dỡ, lưu kho hàng hóa bị xử phạt như sau:

Mức phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về ký hiệu, mã hiệu, bốc dỡ, lưu kho hàng hóa

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

+ Không đánh dấu ký hiệu, mã hiệu hàng hóa hoặc đánh dấu ký hiệu, mã hiệu hàng hóa không theo quy định;

+ Bốc dỡ và lưu kho các loại hàng hóa không theo quy định

+ Chất xếp hàng hóa trên cầu cảng quá tải trọng cho phép.Mức phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về ký hiệu, mã hiệu, bốc dỡ, lưu kho hàng hóa

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 93/2013/NĐ-CP

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 93/2013/NĐ-CP.


Danh mục


Quan tâm nhiều