Thông tin giao thông, lộ trình di chuyển cập nhật mới nhất| Lộ trình xanh

Một số điều cần biết khi mở tài khoản thu phí không dừng.

Ngày 19/05/2021, đăng bởi Quản trị viên, 162 lượt xem

Thủ tướng ban hành Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Theo đó, chủ phương tiện giao thông cần lưu ý một số điều về mở tài khoản thu phí khi tham gia giao dịch đóng phí.

Theo Khoản 8 Điều 3 Quyết định 19/2020, tài khoản thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ (sau đây gọi tắt là tài khoản thu phí) là tài khoản của chủ phương tiện mở tại nhà cung cấp dịch vụ thu phí để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Một số điều cần biết khi mở tài khoản thu phí không dừng.


- Quy định về mở tài khoản thu phí không dừng

– Nhà cung cấp dịch vụ thu phí mở tài khoản thu phí cho chủ phương tiện trên hệ thống thu phí điện tử không dừng ngay lần đầu gắn thẻ đầu cuối.

– Chủ xe có thể dùng mỗi tài khoản thu phí để chi trả cho nhiều phương tiện giao thông đường bộ. Tuy nhiện, lưu ý mỗi phương tiện giao thông nói trên chỉ được nhận chi trả từ một tài khoản thu phí.

– Tài khoản thu phí được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của hệ thống thu phí điện tử không dừng sẽ có các thông tin sau:

+ Thông tin liên hệ của chủ phương tiện, bao gồm: số CMND, hoặc số thẻ CCCD, hoặc số hộ chiếu; mã số doanh nghiệp, địa chỉ nơi cư trú hoặc địa chỉ trụ sở chính; số điện thoại liên lạc và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận chứng từ thu phí điện tử không dừng.