Lộ trình xanh

Đường thủy

Thông tin luật giao thông đường thủy cập nhật mới nhất


Vi phạm an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại vùng nước cảng biển bị xử lý thế nào?
Bảo đảm an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường khi xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp cảng biển hoặc khi xây dựng, lắp đặt các công trình, thiết bị khác ảnh hưởng đến an toàn hàng hải tại vùng nước cảng biển đang trở thành mối quan tâm lớn Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về các quy định xử phạt.

Mức phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về ký hiệu, mã hiệu, bốc dỡ, lưu kho hàng hóa
Tất cả các hành vi vi phạm quy định về ký hiệu, mã hiệu, bốc dỡ, lưu kho hàng hóa đều sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 8 Nghị định 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ.

Vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, trật tự trong khai thác cảng biển bị xử phạt thế nào?
Các hành vi vi phạm về bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, trật tự trong hoạt động khai thác cảng biển đều sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Cho thuê lại kết cấu hạ tầng cầu cảng, bến cảng và các quy định liên quan
Việc cho thuê lại kết cấu hạ tầng cầu cảng, bến cảng thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải. Các quy định về xử phạm vi phạm hành chính đối với hành vi bên thuê lại cho thuê kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được thuê được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 142/2017/NĐ-CP

Những quy định về đổi tên cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước, cảng dầu khí ngoài khơi
Đổi tên cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước, cảng dầu khí ngoài khơi đã được công bố được thực hiện theo Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, Nghị định 142/2017/NĐ-CP, Nghị định 58/2017/NĐ-CP. Sau đây là một số quy định cơ bản mà bạn cần biết.

Hành vi cố tình khai báo sai lệnh thông tin trong hồ sơ đề nghị công bố mở cảng biển bị xử phạt thế nào?
Mức phạt đối với hành vi cố tình khai báo sai lệnh thông tin trong hồ sơ đề nghị công bố mở cảng biển bị xử phạt thế nào? Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.